Image

Napirend

Napirend 2023. szeptember 01-től 2024. június 21-ig

Időtartam *

Párhuzamosan végezhető egyéni és differenciált tevékenységek

7.30-12.00-igGondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) egész délelőtt folyamán

7.30 – 9.00 -ig folyamatos reggeli, érkezés és igény szerint, szabad játéktevékenység a csoportszobában

9.00-10.00-ig: tervezett differenciált tevékenység a csoportszobában. Ismerkedés a természetettel megfigyelések végzése tervezetten szervezett formában

Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése. Tevékenységekben megvalósuló tanulás

  • Verselés, mesélés
  • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
  • Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
  • Mozgás
  • A külső világ tevékeny megismerése
  • Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése
  • 10.00.-10.30 között: tízórai (időpontját a napi sportoláshoz, tevékenységhez igazítjuk).
  • 10.00 - 12.00 -ig sportfoglalkozások korcsoportonkénti váltásban, játéktevékenység a csoportszobában, vagy a szabadban szintén korcsoportonként váltott időpontban, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn

12.00 -13.00

Ebéd. Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)

13.00-15.00 között

Pihenés

15.00-15.30 között

Uzsonna

15.30-17.30

Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)

Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők érkezéséig

BVSC Sportóvoda

BVSC Sportóvoda
Szőnyi út 2.

info@bvscovoda.hu

+36 30 382 7230

Tervező & fejlesztő: WebsiteGuru

BVSC-Zulgó Sportóvoda